In het artikel ‘Memento cursori’ over de waarneming van een Renvogel door vogelkundige Piet Hens in het Vogeljaar 55 (6): 257 staat een foto afgedrukt met als bijschrift: ‘Piet Hens met een aantal bestuursleden van de Club van Vogelkundigen’. Helaas is gebleken dat deze toelichting niet correct was. De afgedrukte historische foto was destijds genomen tijdens een excursie van een clubje Haagse vogelaars dat op zoek was naar Goudplevieren in De Peel en Piet Hens staat op die foto niet afgebeeld. Hierboven nogmaal de desbetreffende foto met de namen van de deelnemers aan de excursie. Met dank aan Ruud Vlek, die de namen heeft opgezocht.