Weidevogels leveren geld op voor agrariërs, maar als roofvogels zorgen voor inkomstenderving wat doe je dan? In Finsterwolde vond men een heel grote roofvogel erg bedreigend en men vergiftigde... een Zeearend. Wie er meer over wil lezen, gaat naar Nu.nl: http:// www.nu.nl/news/1315692/13/ Politie_onderzoekt_vergiftiging_ zeearend.html. Dit bericht staat op de website en is van 6 december 2007.