De Scholekster is een al lang bekende Nederlandse vogelsoort waarvan de naam desondanks eeuwenlang onbesproken is. Dat kon volgens mij zo lang geduurd hebben, omdat het tweede deel van de naam – het stukje ‘ekster’ – wél duidelijk was, en daar was men dan tevreden mee. Een Ekster Pica pica is grotendeels zwart en wit. Dat is ook wat er overblijft als je van de Scholekster de rode snavel en de roze poten aftrekt. Een oude Nederlandse naam voor de Ekster was Aakster, en de naam voor de Scholekster luidde, bijvoorbeeld bij Houttuyn (1763): Schol-Aakster. ‘Men geeft hun, in ’t Fransch en Engelsch, gemeenlyk den naam van Zee-Aaksters, doch wy noemen hun, ik weet niet om wat reden. Schol-Aaksters’.