Meppel werd tijdens een bijeenkomt op 8 november 2007 te Amersfoort door Vogelbescherming Nederland als winnaar aangewezen van een projectenwedstrijd voor de ‘stadsvogelvriendelijkste gemeente’ van Nederland. De nieuwbouwwijk Berggierslanden was door deze gemeente als project ingediend. Wat maakt deze wijk nu zo uniek? Hoe kon zij de eerste prijs in de wacht te slepen? De basis voor het verkrijgen van deze prijs werd in principe al een aantal jaren geleden gelegd. In de gemeente Meppel vergaderen de natuurgroeperingen tweemaal per jaar met ambtenaren van deze gemeente. Hierbij worden ze geïnformeerd over de veranderingen, uitbreidingen en tal van andere zaken. Door deze informatie worden de groeperingen in de gelegenheid gesteld om eventueel bedenkingen, maar ook adviezen kenbaar te maken door middel van deel te nemen aan diverse klankbordgroepjes. Daardoor werd door mee te denken de basis van de te bouwen nieuwe wijk gelegd. U kunt zich voorstellen dat het groen en het water door dit gegeven ruimschoots aanwezig is in de woonwijk. Er is een ruime buffer aanwezig tussen de woonwijk en een aangrenzend reservaat van Staatsbosbeheer. In deze buffer, een paar honderd meter breed, is een waterachtig gebied aangelegd om te voorkomen dat bijvoorbeeld honden niet via de wijk het reservaat in kunnen lopen met alle gevolgen van dien. Deze waterpartij is door zijn meanderend karakter en met veel plasdrassituaties een ware lust, onder andere voor watervogels. Op de grens tussen de waterpartij en de huizen zijn natuurvriendelijke tuinen aangelegd. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om schuttingen te plaatsen. Op deze manier krijg je een mooie natuurvriendelijke overgang tussen de huizen en de natuurzone. Vanuit deze waterpartij lopen diverse brede waterlopen de nieuwbouwwijk in. Door deze watergangen wordt de natuur op deze manier de wijk ingebracht.