Het recent verschenen boek ‘Steenuilen’ is geschreven in de hoop de sterfte onder jonge Steenuilen in de zomer te beperken. In de voorbije jaren is het de auteurs duidelijk geworden dat voornamelijk het voedseltekort in de zomer de achteruitgang veroorzaakt. De jonge Steenuilen verlaten té vroeg hun nest en komen dan niet vliegvaardig op de grond terecht. Overleven ze dit stadium dan gaan ze foerageren op de openbare weg waar ze door auto’s aangereden wanneer zij insecten proberen buit te maken. Daarbij gaan ze het verkeer namelijk niet uit de weg, met alle nare gevolgen vandien. Ongeveer 320 dode jonge Steenuilen werden door de auteurs onderzocht. De vijfentwintig onderzochte jonge verkeersslachtoffers (die nog geen vocht verloren hadden) bleken gemiddeld 10 g lichter te zijn dan de Steenuilen die door de hond of de kat gegrepen werden. Dus door de jonge vogels bij te voeren wordt de kans op verkeersslachtoffer kleiner. Steenuilen hebben slechts één legsel per jaar met gemiddeld 2,5 nakomelingen. De sterfte kort na het uitvliegen minimaliseert de steenuilenstand.