Dit jaar vragen Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland speciale aandacht voor de Scholekster. Ongemerkt gaat het al jaren slecht met deze soort. Door middel van verschillende deelprojecten probeert men beter inzicht te krijgen in de aantallen, verspreiding en broedbiologie van deze fraaie soort. Daarbij kan uw hulp goed worden gebruikt! Via de website http:// www.jaarvandescholekster.nl maken de organisaties duidelijk op welke wijze u een bijdrage kunt leveren aan het onderzoek.