In april 2007 is de website Kenniscentrum Weidevogels online gegaan. Deze is te vinden op: http://www.kenniscentrumweidevogels.nl. De nieuwe website ontsluit veel kennis en informatie over de bescherming en het beheer van de weidevogels voor organisaties, vrijwilligers en boeren die zich inspannen voor het behoud van weidevogels. Wist u bijvoorbeeld dat in 2008 het aantal territoria van de Grutto in de Polder De Rondehoep en in de Bovenkerkerpolder ten opzichte van 2007 is toegenomen? Op de Noord-Hollandse Weidevogeldag van 3 april 2008 is het Kenniscentrum Weidevogels officieel gelanceerd. In het Kenniscentrum werken Natuurlijk Platteland West, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken en Natuurmonumenten samen.