Opnieuw lukte het de Vogelwerkgroep Texel binnen drie maanden na afloop van het jaar de volgende editie van het vogeljaarverslag uit te brengen. De Texelaars slagen er sinds 1997 in een jaarverslag samen te stellen dat nationale bekendheid heeft en zelfs een verzamelobject is. Deze vogelwerkgroep bestond in 2007 vijfentwintig jaar en daarom werden er twee aparte artikelen aan het verslag toegevoegd. Eén daarvan is geschreven door Adriaan Dijksen over de geschiedenis en de ontwikkeling van de Texelse roofvogelstand en een kaart met toelichting van Bemard Spaans. Op die kaart komt voor wie nog mocht twijfelen – zonneklaar tot uitdrukking hoe bijzonder de ligging van het eiland is in het trekroutepatroon van vele vogelsoorten. Texel als het hart van een ster met stralen die over een goed deel van de wereld reiken. Er was ook in 2007 weer positief en minder positief nieuws. De vogelwerkgroep koos voor 2007 de Grauwe Vliegenvanger als de ‘soort van het jaar’. Niet heel Texel kon worden onderzocht, maar desondanks kwam men op een eilandbestand van 75-80 paren, tegen 110 paren in 1987. Een tweede soort is de Tapuit die zich met vierentwintig territoria in 2007 (in 2006 waren dat er twintig) op een laag niveau lijkt te stabiliseren. Voor de Blauwe Kiekendief en de Velduil vormt het eiland een landelijk bolwerk. Beide hadden in 2007 geen best jaar. Voor de Velduil kwam men op drie nesten,