In Nederland is het aantal broedparen van de Groene Specht sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw gedaald van 6000-7000 naar 4500-5000 paren omstreeks 2000 (Sovon 2002). In diezelfde periode is in Zeeuws-Vlaanderen het aantal broedparen sterk toegenomen (Castelijns & Poortvliet 2002). Voor de vogelwerkgroepen van de Natuurbeschermingsvereniging ‘t Duumpje West-Zeeuws-Vlaanderen en de Natuurbeschermingsvereniging ‘De Steltkluut’ was dat een reden om in 2003 een inventarisatie naar deze soort uit te voeren. In deze bijdrage geven we daarvan de resultaten.