Ruim vijftig jaar geleden ging Willem Jansen ’s morgens ieder weekend, ver vóór de zon opkwam, alleen van huis. Sommige buren die ook vroeg op waren, hadden vastgesteld dat hij meestal een verrekijker op zijn borst droeg. Er gingen allerlei vreemde geruchten in de Amsterdamse volksbuurt waar hij woonde, die ten slotte ook tot hem doordrongen. Hij besloot toen een hengel te kopen en sindsdien keerde de rust in de buurt terug. We kunnen hieruit leren, dat sportvissers in die tijd in groten getale de natuur al hadden ontdekt. Hun aanwezigheid zo vroeg in de morgen binnen de bebouwing was toen al een vertrouwd beeld. Een vogelaar was voor de gemiddelde Nederlander echter nog een onbekend verschijnsel en kon aanleiding geven tot misverstanden.