Leo Ballering vraagt via Eurobirdnet Nederland of er mensen zij die ervaring hebben met Kuifmezen in nestkasten. Hij had op 26 mei 2008 de eerste aflevering van het BBC-programma ‘Springwatch’ gezien. Hierin werd een mooi stukje over de Kuiftnees getoond. Deze vogel is in Groot-Brittannië zeldzaam. Een Engelse onderzoeker – die onderzoek naar deze soort heeft gedaan – wist ze te lokken in gewone (mezen)nestkasten door het invlieggat te vullen met vermolmd hout. Een lid van de Vogelwacht Uden heeft sinds 2006 Kuifmezen in zijn nestkasten. De vogels hebben met succes twee legsels uitgebroed. De nestkasten zijn gewone mezenkasten met een invliegopening van 30 mm en hebben geen berkebast aan de buitenkant. Ze hangen op een plaats waar Kuifmezen veel worden gezien. Leo vraagt of er iemand is die ervaring heeft met de methode van het vermolmde hout. Het zou leuk zijn als er meer Kuifmezen in nestkasten gaan broeden. Als er lezers van het Vogeljaar zijn die tips voor kasten voor Kuifmezen hebben, dan zijn die welkom. Ook tips voor Zwarte Mees en Matkop worden op prijs gesteld. De Glanskop broedt (nog) niet in het gebied. U kunt uw tips sturen per e-mail: leoballering@hotmail.com. Leo meldt overigens ook dat er in Uden een Koperwiek met voer in de bek is gezien. Is dit nu een teken dat de Koperwiek er broedt?