In deze rubriek vindt u samenvattingen van artikelen met in de kop een vogelnaam of een vogelaanduiding. Deze artikelen verschenen in de maanden mei en juni 2008 in Nederlandse dag-, weeken huis-aan-huisbladen.