Bij hun zomerrui verliezen zwanen, ganzen en eenden in korte tijd de slagpennen. Dat leidt ertoe dat deze dan het vliegvermogen gaan missen. Bij Grauwe Ganzen duurt die periode vier weken. Ruwweg valt die periode in de maand juni. Met als voorbeeld de vangactie van Canadese Ganzen een paar jaar geleden in Purmerend, gaven de autoriteiten op Texel opdracht tijdens de ruiperiode een fiks aantal Grauwe Ganzen op te ruimen. In de media is hier heel veel aandacht aan besteed. Als u dit leest hebben Grauwe Ganzen de vleugelrui achter de rug en vliegen ze weer. Na de acties van juni 2008 zullen dat er op Texel minder zijn dan aan het einde van vorige broedseizoenen, tenzij natuurlijk al lang een toevloed van ganzen uit andere gebieden op gang kwam. Dat dit zal gebeuren, staat bij voorbaat vast. Vandaar dat een ‘opruimactie’ op Texel alleen, weinig effect heeft. Indien wordt besloten dat dit nodig blijkt, zou zo’n opruimingsactie nationaal moeten gebeuren. Ja, mogelijk zelfs in Europees verband.