In Amersfoort worden heel veel oude gebouwen afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Daardoor gaan er veel bestaande nestlocaties voor Gierzwaluwen verloren. Maijo van der Lelie spant zich al jaren in om de Gierzwaluwen nieuwe nestelgelegenheden aan te bieden. Daarnaast vangt zij in de zomermaanden jonge of verongelukte Gierzwaluwen op en zet deze later in de zomer weer uit. Onlangs schreef zij ook ‘Gierzwaluwen & Bouwprojecten in Amersfoort’. Dit boek geeft een prachtig overzicht (vormgeefster Sonja Kramer) van hetgeen er zoal gerealiseerd is aan nieuwe huisvesting voor Gierzwaluwen in de stad Amersfoort.