Op 18 juni 2008 stuurde minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) mevrouw G. Verburg een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de ‘Uitkomst diverse onderzoeken; aalbeheerplan’. In deze brief wordt ingegaan op de uitkomsten van een onderzoek naar illegale vangst van Zalm, Zeeforel en andere trekvissen in het Nederlandse rivierengebied door de beroeps- en sportvisserij Daarnaast wordt gekeken naar de uitkomsten van de invloed van de Aalscholvers op de visstand in het IJsselmeer en de stand van zaken met betrekking tot het ‘aalherstelplan’.