In de afgelopen periode was het vergassen van ganzen het meest besproken onderwerp in de berichten die via Eurobirdnet Nederland werden verspreid. Niet alleen in e-mails, maar ook in veel andere media werd er aandacht besteed aan dit euvel. In aflevering zeventig van deze rubriek schreef ik er al over. De gemeente Texel ontving in de maand juni per e-mail bijna negenhonderd reacties over het vergassen van de ganzen. Het doden van de ganzen heeft ruime aandacht in de landelijke media gekregen. Henri Bouwmeester meldde dat de Texelse afdeling van de Partij van de Arbeid in een extra raadsvergadering op 1 juli 2008 een motie over deze problematiek zou gaan indienen. ‘Het is duidelijk dat dit het volgend jaar op een andere manier aangepakt moet worden,’ zegt woordvoerder Eric Hercules. ’Het vergassen van de ganzen blijkt niet de beste oplossing te zijn, want op dit moment staan ook andere belangen op het spel dan alleen die van de Texelse agrariërs. We hebben nu ook te maken met de eilandbelangen, gezien de enorme hoeveelheid reacties die er nu zijn binnengekomen. Ik denk dat het niet slim is van de gemeente om hiervoor de ogen te sluiten.’