Ondanks Europese regelgeving is er rond de Middellandse Zee nog heel veel mis ten aanzien van de vervolging van (trek)vogels. En niet alleen daar, zo laten de beelden zien op de website van het Komitee gegen den Vogelmord (CABS) (http://www.Komitee.de). Beelden waarvan men niet vrolijk wordt. Van 6 oktober tot 4 november verbleven tijdens de najaarstrek zeventig vrijwilligers afkomstig uit heel Europa in een kamp in de omgeving van Brescia (Italië). Dit kamp was georganiseerd door de CABS. In die periode hielden ze zich bezig met het zoeken naar en het vernietigen van vogelvangmiddelen. Ook attendeerden ze justitie op actief in het veld bezig zijnde vogelvangers. Deze vrijwilligers slaagden erin ruim 1400 verschillende soorten vanginstallaties te slopen (de beruchte archetti’s) en de hand te leggen op 140 mistnetten. Het aantal strikken en lijmstokken was ‘aanzienlijk’. Bovendien konden ze de politie attent maken op 35 ‘heterdaadjes’. Sinds de CABS in 2001 met haar ‘naj aarsantivogelj achtkampen’ begon, kan het comité prat gaan op een dalende trend ten aanzien van het aantal vastgestelde ‘traps’, van 12.000 in 2001 tot 1400 in 2006. Zowel het aantal netten als ‘snap traps’ bleven op hetzelfde niveau.