Tijdens dagelijkse treinreizen in 1983 tussen mijn woonplaats Eindhoven en mijn werk in Roermond viel mij op een gegeven moment op dat vrijwel alle vliegende vogels die ik vanuit de trein kon zien, zich van de trein leken te verwijderen. Ik vroeg mij af of dit verschijnsel echt zo duidelijk was als het op het eerste gezicht leek. Daarom heb ik toen tijdens een aantal reizen het gedrag van de vogels die ik vanuit de trein zag, genoteerd. Nadat bleek dat het effect inderdaad bestond kwam de vraag op tot welke afstand het optrad en of alle vogelsoorten in dezelfde mate dit gedrag vertonen. Om dat uit te vinden heb ik de waarnemingen gedurende enige jaren geregeld herhaald.