Ter gelegenheid van de voltooiing van het Nederlands Soortenregister sprak de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), mevrouw G. Verburg, vorig jaar in Leiden een rede uit. Het was die dag ook Wereldbiodiversiteitsdag. De minister noemde het Soortenregister een Nederlands biodiversiteitsinitiatief van internationaal formaat, waarmee de namen en veel gegevens van alle in het wild voorkomende Nederlandse soorten nu Online beschikbaar zijn gekomen. Dit met uitzondering van eencellige organismen.