Al jaren zijn er verscheidene geluidsbanden en cd’s op de markt met vogelgeluiden. De opnamen die daarop staan, blijken vaak afkomstig te zijn uit dezelfde bronnen en het gaat zelfs vaak om dezelfde opnamen. Dat ontdekte Peter Boesman toen hij door zijn omgeving werd gestimuleerd om een uitgave te verzorgen van geluidsopnamen van vogels in zijn eigen geboortestreek. Boesman had zich tot dan toe vooral toegelegd op vogels uit andere werelddelen en meegewerkt aan uitgaven op dat gebied, maar nadat hij had vastgesteld dat veel geluidsopnamen die verkrijgbaar waren, al vrij oud waren had hij zijn uitdaging gevonden en hij begon een project voor het vastleggen van locale vogelgeluiden met moderne apparatuur. Het bleek met recht een uitdaging, want in een dichtbevolkt gebied als hier in de Lage Landen is het niet eenvoudig ongewenste geluiden te vermijden.