Een klein, vlug en schuw vogeltje vloog tegen het eind van het voorjaar in 2007 uit een nestkastje. Ik stond juist op het punt de schuurdeur te openen. Het kastje hing vlak bij deze schuurdeur, ongeveer op een meter afstand. Toen ik een paar dagen later in de schuur was, met de deur dicht, zag ik door het raam een Winterkoning naar het nestkastje vliegen. De vogel had mos in zijn bek. Hoewel ik daarna voorzichtiger met de deur deed, had ik weinig hoop dat het wat zou worden. Ik moest vaak in de schuur zijn en ik vermoedde dat ik stoorde. Ik zag deze Winterkoning daarna lange tijd niet meer en dacht, dat het inderdaad was afgelopen. Winterkoninkjes maken verscheidene nesten en kiezen voor de beste om te broeden. Voorkeur voor één van de andere nesten leek mij ook logisch. Toen ik veel later meende toch weer iets te zien ben ik de truc weer gaan hanteren om vanuit de schuur waar te gaan nemen en wie schetst mijn verbazing! Er werd door een echtpaar af en aan gevlogen met spinnen, rupsen en vliegen. Jongen dus! Wat kunnen die beestjes zich toch goed schuil houden en wat zijn ze voorzichtig. Ik keek eens goed in het nestkastje en zag al redelijk volgroeide jongen, waarbij één albino exemplaar. Ik had en heb geen idee hoe zeldzaam dit is in de vogelwereld, maar ik heb het nog nooit eerder gezien. Ik heb mijn fototoestel gepakt en heb op grote afstand foto’s gemaakt. Dat was op 7 juni 2007. Op 11 juni deed ik dat nogmaals. Dat was aan het einde van de middag en het ouderpaar kwam niet voeren. Wel hoorde ik een lokroep, waarna ik getuige was van de eerste vlucht van één van de jongen. Weldra volgde de tweede, die naar mijn richting vloog en toen ontstond er paniek. Ik ging daarom weg en ik kwam tien minuten later terug. Ik zag dat ze alle vier waren uitgevlogen, ook de albino. Ik hoorde ze in de tuin van de buren, maar kon ze niet zien. Ik heb ze ook niet meer teruggezien Of de albino overlevingskansen heeft blijft voor mij een vraagteken. Wel heb ik gezien, dat deze albino hetzelfde gedrag vertoonde als zijn nestgenoten en niet voor hen onder deed.