In juni 2007 trokken in België en Nederland de talrijke waarnemingen van Vale Gieren Gyps fulvus de aandacht van het grote publiek. Het ging om een nieuw fenomeen. In Duitsland was dit in 2006 nog sterker het geval. Sinds 2005 waren er voor gieren aanzienlijk minder kadavers te vinden in twee Spaanse regio’s. Velen hebben hieruit de conclusie getrokken dat dit de oorzaak was van deze bezoekjes. Deze hypothese komt echter niet met de feiten overeen (zie kader).