Tegenwoordig wordt de natuurbescherming gedragen door brede lagen van de bevolking. Dat was niet altijd zo vanzelfsprekend als het nu is. Zo’n negentig jaar geleden waren er nog maar enkelen die al inzagen dat het in stand houden van natuurgebied niet vanzelf zou gaan en dat er flinke inspanningen voor nodig waren. Pioniers op dit gebied zoals Van Eeden, Heimans en Thijsse beseften al vroeg dat doeltreffende beheermaatregelen en ook wettelijke bescherming nodig waren.