In 1980 is een start gemaakt met het publiceren van verslagen over het broedseizoen van de Purperreiger in het Vogeljaar. Aanvankelijk verscheen jaarlijks een verslag. De laatste jaren is het gebruikelijk geworden de verslagen van twee jaren te combineren. Dit is het 23e verslag. Het jaar 2007 lijkt wat het aantal kolonies en het aantal broedparen betreft sterk op 2006. In 2008 waren echter opmerkelijke verschuivingen te zien en het begin van 2009 gaf het geheim van de hoogwaterzone bij De Wieden prijs! Verder is zowel in 2007 als in 2008 een aantal Purperreigers uitgerust met zenders. Dat leverde al veel boeiende informatie op over deze prachtige schepselen. Tabel 1 geeft het overzicht van nesten in de Nederlandse kolonies. Niet alles is in detail besproken in dit artikel.