Van 13 tot en met 19 mei 2008 heb ik een vogelreis gemaakt door Estland. Samen met lokale gids Marika Mann en enkele vogelaars uit Engeland, Zweden en Duitsland bezochten we er de belangrijkste vogelgebieden. Hoogtepunten waren de waarnemingen van Bastaard- en Schreeuwarend, baltsende Poelsnip, Roodhalsgans, Hazelhoen, Witrugspecht, Drieteenspecht, Citroenkwikstaart, Kleine Vliegenvanger en Krekelzanger, maar ook de Bever. Op de dag na aankomst besteedden we een aantal uren in de westelijk regio genaamd Pöösaspea. Deze kustplaats is één van de beste locaties om ‘Arctic migration’ waar te nemen. Duizenden IJseenden, zee-eenden, sterns, ganzen en duikers passeren deze locatie. Vooral de duikers waren erg indrukwekkend. Deze trokken regelmatig in groepen van tien tot twintig exemplaren op korte afstand voorbij. Er is hier ook een redelijke kans op Geelsnavelduikers, maar tijdens ons bezoek misten wij deze soort helaas. Gelukkig maakten een adulte Middelste Jager en een aantal passerende Kleine Jagers wel veel goed.