De titel van deze dvd suggereert dat het vooral gaat over vogels die de Noordzee als habitat gebruiken. Dat is echter niet zo. De meeste opnamen zijn weliswaar gemaakt langs de Nederlandse kust en bij de Engelse Oostkust, maar ook de avifauna in het binnenland komt ruim aan bod. Gedurende negentig minuten komen korte opnamen van 165 vogelsoorten voorbij. Chris Groenendijk maakte vooral de Nederlandse opnamen. Ook heeft hij de tekst bij de vogels ingesproken. Het zijn korte toelichtingen bij de gevonden soorten. Afgaande op de titel zou het aardig geweest zijn om bijvoorbeeld bij de Aalscholver meer beelden en informatie te geven over deze soort en over de Grote Aalscholver. Erg mooi zijn de opnamen van het baltsgedrag van de Middelste Zaagbek in het water langs de Brouwersdam. Ook de copulatie is mooi in beeld gebracht. Dit is een gedrag dat vogelaars niet zo vaak zien van dergelijke soorten.