Op een reis door Hongarije in het vooijaar van 2008 kwamen we op de zandweg van de kleine Hortobagy terecht. Deze onverharde weg ligt ten noorden van de grote Hortobagy. We hadden daar een jaar daarvoor al eens redelijk succes gehad met het fotograferen van wat bij ons heet ‘de moeilijke soorten’. Ook dit jaar lukte het weer om – naast vele andere soorten – een Hop, Paapje, Duinpieper en zelfs een Scharrelaar op de plaat te krijgen. Op een gegeven ogenblik kwamen we bij een bosje terecht waar nestkasten voor Torenvalken waren opgehangen. Ook Roodpootvalken kunnen hier gebruik van maken. Om te controleren of er eieren dan wel jongen aanwezig zijn kan men een ladder meenemen en die tegen de boom plaatsen, met alle gevolgen vandien. Deze methode levert in ieder geval verstoring op. Hopelijk keren de verstoorde vogels dan later toch weer terug in de kast. Ook wordt wel met een spiegeltje gewerkt aan een lange stok om op die manier in het nest te kijken. Eleganter vond ik de volgende manier; een spiegel ingebouwd in de kast. Men kan dan vanaf de grond met behulp van een verrekijker heel snel controleren of er eieren dan wel jongen aanwezig zijn. Of het stimulerend werkt op potentiële eierendieven weet ik niet.