De belangstelling voor kleurafwijkingen bij vogels, met name albinisme, bestaat bij mij al vele jaren. Albinisme is het aangeboren ontbreken van pigment in huid en veren. Deze afwijking resulteert in een verenkleed dat geheel wit of lichter gekleurd is dan normaal óf dat gedeeltelijk wit is. In verscheidene artikelen in dit tijdschrift berichtte ik daarover. Zo passeerden eerder (vanaf 1989) achtereenvolgens Kieviten Vanellus vanellus, Scholeksters Haematopus ostralegus en kraaiachtigen met kleurafwijkingen de revue. Merels kwamen, maar deze meer in het kader van individuele herkenbaarheid, eveneens aan bod. De afwijkingen zijn niet altijd aangeboren. Bij Zwarte Kraaien Corvus corone corone en Kauwen Corvus monedula werd ook wel een niet erfelijke onvolledige pigmentatie door onvolwaardige voeding beschreven. Dit verschijnsel wordt wel ‘hongerstrepen’ genoemd.