Eind jaren zeventig van de vorige eeuw startten vogeltellers van de Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken met tellingen op ‘de bult’. Zij deden dat bij nacht en ontij het hele jaar door en inmiddels al ruim vijfentwintig jaar lang. Het resultaat van deze enorme inzet is een prachtig uitgevoerd en zeer informatief boek over de avifauna van het Nationaal Park Veluwezoom, een deel van de IJsselvallei en een aantal bossen, heidevelden en landgoederen. Het gebied ligt globaal tussen Arnhem en Apeldoorn, ten westen van Dieren en Eerbeek en loopt aan de westzijde door tot Deelen. Een gevarieerd gebied dus met lagere en hogere delen, met open uiterwaarden en heide gebieden en dichte bosgebieden. Goed voor een rijk scala aan vogelsoorten. De leden van de vogelwerkgroep zijn niet alleen erg actief in het veld. Ook thuis, in studiezaal of bibliotheek is er veel werk verricht. Getuige daarvan is deze fraaie uitgave met uitgebreide analyses van de verspreiding en de ontwikkelingen van de beschreven vogelsoorten.