Simon de Waard (1905-’86) was een Rotterdamse natuurfotograaf, cineast en publicist. Hij is onder andere bekend geworden door zijn artikelen en film over het voormalige natuurmonument De Beer en door zijn lezingen. De Waard maakte al in 1938 zijn eerste film over De Beer. Al voor de Tweede Wereldoorlog was hij een regelmatige bezoeker van dit destijds vogelrijke gebied. Zijn bezoeken aan dit uitzonderlijke natuurgebied resulteerden ook in een groot aantal artikelen in tijdschriften als ‘In Weer en Wind’ en ‘De Wandelaar’. Na de oorlog nam de productiviteit van De Waard sterk toe. Hij schreef niet alleen opnieuw vele artikelen over De Beer, maar hij fotografeerde er ook veel. In 1948 filmde hij opnieuw op De Beer. Zijn film over De Beer is het enige uitvoerig bewaard gebleven document over dit natuurgebied.