Emiel Opdenacker uit België schrijft via een Belgische nieuwsgroep (Belgian_birds@yahoogroups.com): ‘De laatste weken zie ik meer Visarenden dan Ringmussen. Nadat er meer dan vijfendertig jaar lang Ringmussen hadden gebroed in onze tuin (in een landbouwgebied) zijn ze sinds twee jaar volledig verdwenen. Jaren geleden zag je na de oogst op de velden overal grote zwermen Ringmussen. De vorige winter zag ik ze nog regelmatig op de voedertafel en hoopte dat ze toch zouden gaan broeden in de nestkasten die ik voor hen had opgehangen. Helaas! Men spreekt over de achteruitgang van de Huismus maar met de Ringmus gaat het volgens mij nog veel sneller bergafwaarts. Zeker weet ik het niet maar het zou me sterk verbazen als de meedogenloze landbouw (onder andere maïs) daar toch verantwoordelijk voor is.’ Norman van Swelm schrijft in een reactie; ‘Mijn indruk is dat het in Nederland ook snel bergafwaarts gaat met de Ringmus. Klopt dat en is de verbouwing van maïs daarvan de oorzaak zoals in hel bericht uit België wordt gesuggereerd?’ Gerard Troost van de website http:// www.trektellen.nl geeft een overzicht van de aantallen getelde trekkende exemplaren in de periode 1999-2008 (zie Figuur 1).