In 1990 verscheen het overzicht van de Broedvogels van Noord-Holland. Na twintig jaar komt er een vervolg. De Atlas van Broedvogels van Noord-Holland wordt een boek van bijna 400 bladzijden. Na een inleiding over het veranderende landschap en de gevolgen voor de broedvogels, krijgt elke soort per twee pagina’s aandacht.