De riviermonden van het vlakke land waar deze uitgave over gaat strekken zich uit van Brugge en Antwerpen tot Amsterdam, van het Zwin tot de voormalige Zuiderzee. Het is de delta van Schelde, Maas en Rijn. Het boek begint met een beknopte inleiding over de ontwikkelingen van het gebied vanaf de elfde eeuw en over dit land van vogels en grote migraties. Het grootste deel van het boek is ingeruimd voor foto’s. Riviermonden van het vlakke land is dan ook vooral een kijkboek dat u laat meegenieten van beelden van vogels en fraaie vogelrijke biotopen en landschappen. De foto’s zijn geordend volgens twee thema’s: ‘Winter’ (dat weer verder is onderverdeeld in ‘polders, moerassen en kwelderland’ en ‘zee, dijken en strand’) en ‘Lente’ (onderverdeeld in ‘grote migraties’ en ‘liefdes en nesten’).