De Kleine Rietganzen die in Nederland worden gezien, behoren tot de populatie die op Spitsbergen broedt. De belangrijkste Nederlandse pleisterplaatsen liggen in Friesland. Daarbuiten worden slechts geringe aantallen gezien. Midden-Delfland, een Zuid-Hollands weidegebied ten noordwesten van Rotterdam, is één van de kleinere pleisterplaatsen. Vanaf winter 1985-‘86 foerageren hier jaarlijks honderden Kleine Rietganzen.