Een gezenderde Eleonora’s Valk werd gevolgd tot in Zambia. De soort was in dit land nog nooit vastgesteld. Pete Leonard gaf per e-mail door dat deze valk een vrouwtje was dat op Sardinië voorzien werd van een zender. De vogel vloog via Tanzania naar Zambia. Daar werd de vogel op 16 november 2004 gesignaleerd. Vervolgens kon de vogel waargenomen worden in Malawi en na geruime tijd in ook in Mozambique. Ten slotte stak de vogel over naar Madagascar en daar werd zij op 3 maart 2005 weer waargenomen. Er komt een artikel over deze vogel in het blad van de Zambian Ornithological Society. Zie op: http://www.wattledcrane. com/content/newsletter.shtml.