Het boek dat onder de titel ’De reis van de zwaluw’ werd uitgebracht, verhaalt over het idee van de schrijver om te proberen te achterhalen hoe de terugtrek van de Boerenzwaluwen verloopt. De reis van deze zwaluwen loopt vanuit hun overwinteringsgebieden in Afrika naar Wales. De auteur kwam op het idee door zijn vader, die uit Zuid-Afrika afkomstig is en omdat hij zijn jeugd doorbracht in Wales. Daar is hij geboren en opgegroeid. Als uiteindelijk resultaat kwam een reisboek tot stand.