Vorig voorjaar bezochten mijn echtgenote en ik de Ebrodelta. Meer bepaald de Encanyissada, de grootste lagune in het zuidelijk deel van deze delta. Op één van de daar aanwezige ‘miradors’ (Spaans voor uitkijktorens) had ik een goed zicht op een deel van de lagune. Mijn doelsoort was de meest clowneske vogel van Europa: de Purperkoet. Het was een bont gezelschap op de toren: Fransen, Duitsers en twee Belgen. Daarom werd besloten iedereen met dezelfde handicap op te zadelen en Engels te spreken en ook de Engelse vogelnamen te gebruiken zodat iedereen het kon volgen wanneer iets werd waargenomen. Na een poos zagen we de Purperkoet met z’n rood schild op het voorhoofd uit het riet komen. Alle bezoekers op de uitkijkpost waren in een opperbeste stemming vanwege deze voor velen nieuwe soort. Gezien het aantal interessante vogels dat inmiddels was gepasseerd, zoals Woudaap, Zwarte Ibis, Ralreiger en Kwak, waren commentaren niet uit de lucht.