In 2008 heeft een aantal amateur vogelwerkgroepen uit het hele land het initiatief genomen tot het oprichten van een landelijk nestkastenonderzoek netwerk (NESTKAST). Dit netwerk is speciaal gericht op zangvogels (van mezen, Boomklevers, zwaluwen en vliegenvangers tot Kauwen en Holenduiven) en Bosuilen. Hieronder een korte uitleg wat wij nu precies met dit netwerk willen. Op 21 maart 2009 is er een eerste landelijke dag van NESTKAST geweest op het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) in Heteren. Een groep nestkastcontroleurs, coördinatoren en ringers kwamen toen bijeen om te luisteren naar presentaties van de onderliggende partijen; nestkastamateurs, Sovon, Vogeltrekstation en professionele nestkast onderzoekers van het NIOO en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Er was ook tijd en ruimte om elkaar te leren kennen en informatie uit te wisselen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Dat geeft goede hoop voor NESTKAST want het netwerk is juist voor het uitwisselen van gegevens en informatie bedoeld. Een voorbeeld van een onderwerp dat aan de orde kwam is de analyse van de plotselinge toename van broedende Boomklevers in nestkasten vanaf eind jaren negentig. Uit gegevens van verschillende amateurgroepen bleek dat dit door het hele land gebeurt en dat de aantallen nog steeds gestaag toenemen (Figuur 1). Wat hiervan de oorzaak is, dat hopen we bijvoorbeeld met zijn allen een keer uit te zoeken!