Het najaar 2008 was er in Nederland en België een zeer sterke doortrek van niezen. Met name Zwarte Mees Periparus ater, Pimpelmees Cyanistes caeruleus en Koolmees Parus major trokken in groten getale over de Lage Landen. De Zwarte Mees trok allereerst de meeste aandacht van de telposten en ringstations in Nederland en België, aangezien deze soort al vroeg in het najaar opgemerkt werd. Pimpelmezen en Koolmezen volgden een aantal weken later, maar alle drie soorten beleefden een enorme piek in week 41. Waarschijnlijk het hoogste aantal doortrekkende vogels in Nederland en België in de laatste twintig jaar voor elk van de drie soorten.