Bij het verkeersplein Diemen – de kruising van de rijkswegen A1 en A9 – heeft het rayon Amsterdam van Rijkswaterstaat in het voorjaar van 2010 een oeverzwaluwenwand gebouwd. Deze is gemaakt volgens het model van de ‘Bunschoter Wand’. Er zijn wel enkele kleine aanpassingen aangebracht ten opzichte van de oorspronkelijke wand in Bunschoten. De halfrond gebouwde wand in Diemen is zestig meter lang en de schotten aan de wand zijn van ijzer. In Bunschoten is gebleken dat kunststof schotten niet stijf genoeg zijn. Als de stalen schotten niet zijn geplaatst, zijn ze opgeborgen in de onmiddellijke nabijheid van de wand. Op de foto van 30 mei 2010 is de wand zonder de schotten te zien. In het najaar worden deze schotten weer geplaatst. Dan zal ook de begroeiing afgevoerd worden en zal het zandmengsel achter de schotten worden aangevuld, omgewoeld en aangestampt. Half maart 2011 zullen de schotten er weer uit gaan en zal de wand weer klaar zijn voor de Oeverzwaluwen. De werkzaamheden gaan volgens een vaste planning en worden door een grondverzetbedrijf uitgevoerd.