Al veertig jaar doen leden van de Vogelwacht Utrecht onderzoek naar de vogels in de groeikerngemeente Nieuwegein (Utr.). In 1999 verscheen het eerste boek met de titel ‘Vogels van Nieuwegein, vogels in een veranderend landschap’. Inmiddels tien jaar later verschijnt een vervolg met als titel: ‘Broedvogels in Nieuwegein. Waar, hoeveel en trends’. Nieuwegein is in 2007 onderzocht op de aanwezigheid van broedvogels. In vergelijking met tien jaar geleden is het aantal broedende vogels met 27% toegenomen. Soorten die zich sterk uitgebreid hebben zijn merel, Turkse Tortel, Wilde Eend, Meerkoet, Houtduif, Winterkoning, Roodborst, Kool- en Pimpelmees. Ook het aantal verschillende soorten vogels dat in deze stad broedt is toegenomen en wel met 16%. Werden er in 1997 nog 79 verschillende soorten broedvogels vastgesteld, in 2007 waren dat er 92. Nieuwkomers zijn onder andere de bruine kiekendief, Canadese Gans, Visdief en Blauwborst.