Fronst u ook wel eens de wenkbrauwen bij het tot u nemen van de op de populaire website Waarneming.nl vermelde (vogel-)observaties? Neem nou die waarneming van vijftien Oeverlopers Actitis hypoleucos op 22 maart 2009 in De Putten, de plas achter de Hondsbossche Zeewering. Het is ‘not done’ om het hardop te zeggen, maar dit kan toch niet waar zijn. Het moet wel het groepje Bonte Strandlopers geweest zijn dat ik rond die periode in De Putten noteerde. Een beetje vogelaar kan zich toch niet vergissen tussen Bonte Strandlopers en Oeverlopers? Neen, dan mijn waarneming!