De Verenigde Naties hebben het jaar 2010 uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit. Dat is van groot belang om de achteruitgang in soorten te keren. Ook is van belang dat de soortenkennis aanwezig is, ook van de eenden in Noordwest-Europa. Daarom heeft de Eendenkooi Stichting een educatieve herkenningskaart uitgebracht. Op deze kaart staan alle eenden van Noordwest Europa. De Eendenkooi Stichting wil deze veldkaart inzetten als hulpmiddel voor vogelaars, ringers, kooikers en andere buitenmensen.