Suriname is in trek bij natuurliefhebbers. Veel vogelaars hebben inmiddels de weg gevonden naar dit schitterende en vogelrijke tropische natuurparadijs. Voor de vogelliefhebbers is een in boekvorm uitgevoerde handzame checklist verschenen. In de inleiding wordt in het kort de geschiedenis van de ornithologie van Suriname aangetipt. Een kaartje met de zes landschapstypen draagt bij aan de kennis over de verspreiding daarvan. Per soort en per habitattype worden in een tabel door middel van symbolen gegevens over 739 in Suriname voorkomende soorten en ondersoorten weergegeven. Daarbij wordt ook de betrouwbaarheid, status en talrijkheid aangegeven. In appendices worden veronderstelde aanwezige soorten beschreven. Ook soorten die foutief zijn gemeld, omdat het aangegeven voorkomen buiten hun bekende verspreidingsgebied ligt. Verder soorten die nieuw zijn voor Suriname sinds de publicatie van Haverschmidt (1994), een overzicht van zeldzame soorten en de fenologie van uit het noordelijk en zuidelijk halfrond afkomstige trekvogels. Daarnaast wordt er nog aandacht geschonken aan een aantal geselecteerde soorten, endemen en nietendemen. Apart worden in Suriname belangrijke soorten en hun aantallen vermeld die nationale bescherming behoeven. De checklist is door zijn uitgebreide informatie een must voor ieder die alles over de status en de verspreiding van Surinaamse vogels wil weten. Behalve door twee in kleur uitgevoerde overzichtskaartjes wordt hij verluchtigd door een aantal in zwartwit afgebeelde vogeltekeningen.