Dit is het verslag van het uilenwerk van Eco-line in 2009. Verscheidene vrijwilligers hebben aan het onderzoekswerk bijgedragen. In 2007 zijn door ‘Strix Aluco’ – een stichting met natuurdoelstellingen – honderd nestkasten geschonken. Deze zijn allemaal opgehangen. Van een opdracht voor bescherming en onderzoek van de Steenen Kerkuil in de Lopikerwaard is de eerste fase afgerond. Het project ‘Uilen in de Utrechtse Waarden’ is een initiatief van de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater en IJsselstein. Dankzij het project was het mogelijk om nog eens tientallen extra nestkasten op te hangen. Het komende jaar zullen de legsels daarin intensief worden gevolgd. In 2009 werd het project ‘Uilen’ in het Noorderpark van de agrarische natuurvereniging ‘Noorderpark en omstreken’ uitgevoerd. Dat betekent in die regio veertig nieuwe nestkasten voor Steen- en Kerkuil en tijd voor controles van bestaande locaties. Voor de agrarische natuurvereniging ‘Vallei Horstee’ werd een voorlichtingsavond gegeven die resulteerde in contact met nieuwe vrijwilliger(s) en de ontdekking van enkele oude nestkasten. Het achterstallige onderhoud van deze kasten zal in samenwerking met de nieuwe vrijwilligers worden uitgevoerd. In de periode 2008-‘09 zorgde het consultatiebureau voor uilenonderzoek en bescherming ‘Eco-line’ van Marc van Leeuwen voor 113 nieuwe kasten voor Kerkuilen en voor 187 steenuilenkasten in de provincie.