Het prestigieuze tijdschrift British Birds bestond in 2007 honderd jaar. De redactie besteedde in de honderdste jaargang aandacht aan belangrijke ornithologische gebeurtenissen en ontwikkelingen in de voorgaande periode, dus ruwweg in de vorige eeuw. Natuurlijk stond de gang van zaken in Engeland centraal. Belangrijke vogelkundige boekprojecten waaronder vogelgidsen komen vaak tot stand dankzij internationale teams, zeker ook voor wat de financiële kant betreft. Omdat Nederlandse vogelaars zich veelal van veldgidsen bedienen van Engelse origine is het artikel ‘Bird Illustration in The Twentieth Century’ van Alan Harris in het meinummer van British Birds de moeite waard. Alan Harris is ter zake kundig. Robert Gillmor en hij zijn als ‘Art Consultants’ verbonden aan British Birds. Voor zijn werk ten behoeve van ‘The Birds of the Western Palearctic’ en voor een rijtje familiemonografieën van uitgever Helm, waaronder ‘Kingfishers, Bee-eaters & Rollers’, ontving hij in 1982 de ‘British Birds Bird Illustrator of the Year Award’.