In een voorgaande aflevering van deze rubriek kon u waarnemingen lezen van Boomkruipers die gebruikmaken van huizen en er zelfs broeden. Harry van Diepen zond ons op 5 mei 2010 een bericht waarin hij meldt dat de Heggenmus in zijn tuin broedt. Dat doen zij echter onder dakpannen, die zich op vijf meter hoogte bevinden. Er waren al jongen aanwezig, want Harry meldt dat de jongen die dag werden gevoerd.