Ruim vier decennia na de eerste publicatie is er een uitgever geweest die het heeft aangedurfd een ongewijzigde tweede druk van dit boek te laten verschijnen. Een waagstuk in een tijdperk met monografieën en beeldmateriaal om van te smullen. Dit boek moet het hebben van sfeervolle beschrijvingen door een auteur die tien jaar lang Slechtvalken heeft gevolgd. In een opmaat schetst hij een beeld van deze roofvogel en neemt de lezer daarna mee op zijn vrijwel dagelijkse tochten. Die besloegen een periode van tien jaar vanaf het arriveren in de herfst tot het moment in de lente waarop de vogels weer vertrokken. Van alle observaties hield hij een dagboek bij en hij beschrijft die op beeldende wijze. Alles werd opgetekend in een graafschap aan de westkust van Engeland. Het betrof een riviermonding met een delta van wadden, moerasland en gorzen en een aangrenzend gevarieerd heuvellandschap met bouw- en grasland, boomgaarden en bossen. Uit zijn relaas blijkt zijn bezetenheid voor het leven van de Slechtvalken in hun overwinteringsgebied. Niet alleen de reacties van hun prooidieren, maar ook hun gedrag als er geen Slechtvalk in de buurt was, worden beeldend weergegeven. DAJ Baker, J.A. (2010): De slechtvalk. 13,5 x 20 cm, 224 bladzijden. Paperback. ISBN 978-90-450- 83995. Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen. Prijs €18,90.