Vogels weten niet alleen welke vogels hun buren zijn maar zij kennen ook echt hun persoonlijkheid. Dit is door onderzoekers onlangs voor het eerst vastgesteld. Het geldt niet alleen voor Koolmezen, maar ook voor andere soorten. Hoe leer je je buren kennen? Door naar hun gezang te luisteren. Lange liedjes met een snel ritme? Da’s een brutale macho. Korte en langzame liedjes; een padvinder! Onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) hebben dat bescheven in twee publicaties in de ‘Proceedings of the Royal Society B’ en in het tijdschrift ‘Ethology’.