Uit een onafhankelijk opinie-onderzoek onder 955 personen, uitgevoerd in opdracht van De 12Landschappen – een samenwerkingsverband van de twaalf provinciale Landschappen – door het onderzoeksbureau Synovate, blijkt dat slechts 22% van de bevolking het eens is met de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op natuur. Niet alleen de achterban van de oppositie is het oneens met de bezuinigingen; ook bij de achterban van het CDA is het verzet tegen de bezuinigingen groter dan de steun. Bij de VVD is het omgekeerd, bij gedoogpartner PVV zijn voor- en tegenstanders in balans. Volgens Hank Bartelink, directeur van Del2Landschappen, laat deze uitkomst zien dat er onder de bevolking geen draagvlak is voor de vergaande bezuinigingen van het kabinet op natuur. Bartelink: ‘Deze bezuinigingen leiden ertoe dat een streep wordt gehaald door het concept van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); het samenhangende netwerk van natuurgebieden in Nederland wordt niet afgerond.’ Het voortbestaan van kenmerkende planten en dieren komt hiermee op het spel te staan. En we doen onszelf tekort omdat natuur voor onze samenleving van onschatbare waarde is.’